g

 

Frilansande researcher

Get The Picture är ett enmansföretag som drivs av mig, Annelie Bergman. Jag har frilansat som researcher sedan januari 2009. Dessförinnan var jag anställd på Sveriges Television i drygt 15 år, varav de flesta som arkivsäljare, bildresearcher och förhandlare på SVT:s försäljningsavdelning.

Arkiv- och bildresearch

Jag har nischat mig som arkivresearcher. Som sådan hjälper jag dig att hitta och förhandla material såsom stillbilder, film- och tv-klipp, illustrationer, ljud, dokument, tidningsartiklar mm för det aktuella nyhetsinslaget, dokumentären, reportaget, boken etc.


Jag har upparbetade kontakter med ett flertal bildbyråer, arkiv och institutioner - både i Sverige och utomlands - men försöker ständigt hitta nya tänkbara leverantörer. Jag har lång erfarenhet av att förhandla och klarera nödvändiga rättigheter för vidareanvändning av material med copyrightinnehavare och andra rättighetsinnehavare.

 

Uppdragsgivarna är mestadels tv- och produktionsbolag, men jag tar även uppdrag i andra branscher. 

Archive and footage research

Get The Picture is a one-person company managed by me, Annelie Bergman. I have my niche as an archive researcher. As such I can help you find material as footage, stills, audio, news paper articles, documents etc for your project.

 

I have established contacts with several picture agencys, photographers, film and tv archives and institutions - both in Sweden and abroad - and I'm constantly trying to find new potential suppliers. I have long experience of negotiating and rights clearance with copyright holders and other right holders.

 

The clients are mostly television and production companies, but I also take assignments for other industries.